veranderingen door nieuwe SEVESO III richtlijn

Sinds juni 2015 is de nieuwe Europese SEVESO III richtlijn van kracht, die in Nederland is geïmplementeerd in het Besluit Risico's Zware Ongevallen 2015 (BRZO-2015).

De belangrijkste wijzigingen van de SEVESO-III richtlijn hebben betrekking op:

  • Wijzigen indelingssystematiek (CLP classificatiesystematiek);
  • Wijzigen (kritischer) worden van grenzen voor giftige en ontvlambare stoffen;
  • Er komt een nieuwe indelingscategorie voor aerosolen (spuitbussen);
  • Niet alleen de opslag maar ook de procesomstandigheden van sommige stoffen moet worden beoordeeld (druk, temperatuur e.d.)

 

De implementatie kan gevolgen hebben voor bedrijven:

  • Een "niet-BRZO" bedrijf wordt (voor het eerst) een "BRZO" bedrijf, en zal daarmee binnen 1 jaar moeten voldoen aan de extra regelgeving die dit met zich meebrengt;
  • Een "licht BRZO" bedrijf (BRZO-laagdrempelinrichting) wordt een "zwaar BRZO" bedrijf (BRZO-hoogdrempelinrichting), en zal een Veiligheidsrapport moeten opstellen.

 

Klik op de button voor meer informatie over de wijzigingen van de SEVESO III richtlijn.

 

                                                                                      

 

Heeft u een vraag bel 076-5014262 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan brzo.nu Created by SpinMore BV