milieurisico analyse MRA

Het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) onderscheidt PBZO en VR-plichtige bedrijven.

VR-plichtige bedrijven moeten als onderdeel van het Veiligheidsrapport een milieurisicoanalyse (MRA) uitvoeren. De milieurisicoanalyse maakt onder andere de aanvaardbaarheid van risico's van ongewenste lozingen naar het oppervlaktewater inzichtelijk.

In een MRA wordt een analyse gemaakt van relevante stoffen, alsmede de aanwezige "insluitsystemen". Ook worden de getroffen veiligheidsmaatregelen beoordeeld. De restrisico's worden gemodelleerd door gebruikmaking van het softwareprogramma Proteus III.

Voor Brzo-bedrijven is de MRA opgenomen in de voorschriften van de PGS 6 (Publicatiereeks gevaarlijke stoffen) voor de implementatie van het Besluit risico's zware ongevallen 1999.


 
Zoekt u ondersteuning bij het uitvoeren van de milieurisicoanalyse MRA?

 

                                                                               

Heeft u een vraag bel 076-5014262 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan brzo.nu Created by SpinMore BV