pbzo bedrijven

Het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) maakt onderscheid tussen twee soorten bedrijven:

  • Een "lichte" categorie bedrijven, aangeduid als laagdrempelinrichting (voorheen PBZO), en;
  • Een "zware" categorie bedrijven, aangeduid als hoogdrempelinrichting (voorheen VR-bedrijf).

Een PBZO bedrijf moet een PreventieBeleid Zware Ongevallen opstellen, een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) invoeren en soms een kwantitatieve risico analyse (QRA) uitvoeren. Daarnaast moeten PBZO bedrijven een kennisgeving art. 26 BRZO indienen bij het bevoegd gezag. In deze kennisgeving zijn gegevens opgenomen over de hoeveelheden en categorieën van gevaarlijke stoffen binnen het bedrijf.

Een PBZO bedrijf hoeft geen veiligheidsrapport op te stellen. 

 

Zoekt u advies of ondersteuning op het gebied van de BRZO regelgeving?

 

Heeft u een vraag bel 076-5014262 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan brzo.nu Created by SpinMore BV