veiligheidsrapport brzo

Het Besluit Risico's Zware Ongevallen ( BRZO ) stelt extra veiligheidseisen aan bedrijven die bepaalde hoeveelheden gevaarlijke stoffen mogen opslaan. Die hoeveelheden zijn vastgelegd in de bijlage van het BRZO, en zijn de zogenaamde lage en hoge drempelwaarden.

Elk BRZO bedrijf moet beschikken over een veiligheidsbeleid ( PBZO - PreventieBeleid Zware Ongevallen) en een veiligheidsbeheerssysteem (VBS).

Bedrijven die de hoge drempelwaarde uit het BRZO overschrijden zijn VR-bedrijven, en moeten tevens een veiligheidsrapport (VR) opstellen, en laten goedkeuren door het bevoegd gezag.

 

 Heeft u hulp nodig met het opstellen van het Veiligheidsrapport?

 

 

 

                                                                                                  

Heeft u een vraag bel 076-5014262 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan brzo.nu Created by SpinMore BV