besluit risico zware ongevallen; brzo

BRZO: het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 

Het BRZO stelt extra eisen aan bedrijven die relatief grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen opslaan. Deze bedrijven moeten naast de reguliere milieuvergunning beschikken over een veiligheidsbeleid, een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) en een QRA (kwantitatieve risico analyse) uitvoeren.

Sommige bedrijven moeten daarnaast ook een veiligheidsrapport (VR) opstellen en laten goedkeuren door de overheid.

Het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (BRZO-2015) is de Nederlandse implementatie van de Europese Seveso III-richtlijn. Doelstelling is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Het BRZO stelt hiertoe eisen aan de meest risicovolle bedrijven in Nederland. In de Regeling risico's zware ongevallen (RRZO-2015) zijn nadere bepalingen opgenomen.

 

Zoekt u ondersteuning bij uw vragen op BRZO gebied?

 

                                                                                           

Heeft u een vraag bel 076-5014262 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan brzo.nu Created by SpinMore BV