Aanwijzing bedrijfsbrandweer

Alle BRZO bedrijven moeten een onderzoek doen naar een eventuele noodzaak om te beschikken over een bedrijfsbrandweer (aanwijzing bedrijfsbrandweer). De basis hiervoor ligt in artikel 31 van de Wet veiligheidsregio's, en is nader uitgewerkt in artikel 7.2 van het Besluit veiligheidsregio's.

De bevindinge worden vastgelegd in een bedrijfsbrandweerrapport

De werkwijze om te bepalen of de “aanwijzing” van toepassing is, volgt uit een aantal te nemen stappen in art.7.2, die uitmonden in eventuele "maatgevende geloofwaardige scenario’s”.

De procedure Aanwijzing bedrijfsbrandweer maakt inzichtelijk:

  • welke bedrijven kunnen worden aangewezen,
  • welke eisen aan de brandweerorganisatie gesteld kunnen worden,
  • welke procedure wordt gevolgd die leidt tot de uiteindelijke aanwijzing.

De "aanwijzing bedrijfsbrandweer" kan ook gelden voor een aantal bedrijven  die vallen onder de ARIE-regeling (ARIE plichtige bedrijven). Het is een taak van het individuele bedrijf om richting het Bevoegd gezag aan te tonen of er sprake is van een “aanwijzing bedrijfsbrandweer”.

BRZO.nu helpt u met het opstellen van een bedrijfsbrandweerrapport.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

 

                                                                                

Heeft u een vraag bel 076-5014262 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan brzo.nu Created by SpinMore BV