Milieu Risico Analyse MRA en Proteus

Onderdeel van het Veiligheidsrapport (VR) is de Milieu Risico Analyse (MRA). Deze richt zich specifiek op de milieueffecten van ongewenste lozingen van waterbezwaarlijke stoffen op het oppervlaktewater.

Niet voor alle BRZO bedrijven of gevaarlijke stoffen is de MRA relevant, maar is dit o.a. afhankelijk van de nabijheid van oppervlaktewater en de soorten opgeslagen stoffen.

Een MRA wordt uitgevoerd in 3 stappen:

  1. Selectie van stoffen en insluitsystemen op basis van drempelwaarden;
  2. Beschrijving van de stand van de veiligheidstechniek;
  3. Analyse en modellering restrisico's met het programma Proteus III

De MRA biedt inzicht in:

  • Aanwezige waterbezwaarlijke stoffen;
  • Installaties waar deze stoffen zich in bevinden;
  • Afstromingroutes naar het oppervlaktewater;
  • De getroffen maatregelen om calamiteiten te beheersen;
  • Effecten van de uitstroming op het oppervlaktewater;
  • Maatregelen om effecten (verder) te reduceren.

Om de risico’s te kunnen berekenen wordt gebruik gemaakt van het rekenprogramma Proteus III.

BRZO.nu helpt u met het uitvoeren van de Milieu risico analyse en de Proteus III berekeningen. Ook zijn wij uw gesprekspartner richting overheden, en lossen wij knelpunten op.

 

Neem voor meer informatie contact met ons op.

 

                                                                                     

Heeft u een vraag bel 076-5014262 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan brzo.nu Created by SpinMore BV