Opstellen Veiligheidsrapport VR

Het veiligheidsrapport (VR) is een uitgebreide beschrijving van alle relevante risico's van bedrijfsactiviteiten in het licht van Externe Veiligheid. In een Veiligheidsrapport staan alle technische en organisatorische aspecten beschreven alsmede de voorzorgsmaatregelen die getroffen zijn ten aanzien van beheersing van de veiligheidsrisico's veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten.

De VR-plicht geldt alleen voor BRZO bedrijven die de hoge drempelwaarden van Bijlage 1 van SEVESO III / BRZO-2015 overschrijden (zogenaamde hoogdrempelinrichtingen).

De voornaamste onderdelen van een veiligheidsrapport VR zijn:

  • Algemene beschrijving van de bedrijfsactiviteiten
  • De Kwantitatieve risico analyse (QRA); bepalen plaatsgebonden en groepsrisico
  • Uitvoeren van een Milieu Risico Analyse (MRA) met het Proteus III rekenprogramma
  • Het PBZO document (Preventie Beleid Zware Ongevallen)
  • De risicobeoordeling van de processen en activiteiten (vb met de Hazop of 5W-methode)
  • Een aantal uitgewerkte installatiescenario’s (LOC; Loss of Containment), met de daarbij behorende preventieve en repressieve beheersmaatregelen (LOD; Lines of Defence)
  • Uitgewerkte rampscenario’s
  • Rapportage aanwijzing bedrijfsbrandweer

Het Veiligheidsrapport is een openbaar rapport dat moet worden goedgekeurd door het Bevoegd Gezag. Het VR moet eens per 5 jaar worden herzien.

BRZO.nu heeft de nodige ervaring met het opstellen van het Veiligheidsrapport, en kunnen u daarbij helpen.

 

Neem voor meer informatie contact met ons op.

 

                                                                               

Heeft u een vraag bel 076-5014262 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan brzo.nu Created by SpinMore BV