Kennisgeving artikel 26 BRZO

Bedrijven die onder de BRZO regelgeving vallen moeten een kennisgeving / melding art. 26 BRZO indienen bij het bevoegd gezag. De kennisgeving gaat vooral in op soorten en hoeveelheden gevaarlijke stoffen die voorkomen in de bijlage 1 van het BRZO'99 / SEVESO III (vanaf 1 juni 2015).

Uit de kennisgeving moeten de hoeveelheden gevaarlijke stoffen worden getoetst aan de lage en hoge drempelwaarden uit bijlage 1 van het BRZO'99 / SEVESO III:

  • Bij het overschrijden van de lage drempelwaarde is de PBZO plicht van toepassing,
  • En bij overschrijden van de hoge drempelwaarde is sprake van VR plichtig bedrijf.

 

Let op de sommatieregel van het BRZO

Bij het bepalen van de BRZO-plichtigheid is ook de sommatieregel van belang is. Niet alleen wordt op die manier bepaald of sprake is van een BRZO bedrijf, maar ook welke van de twee typen BRZO bedrijven: BRZO-PBZO of BRZO-VR bedrijf.

De sommatieregel sommeert de volgende combinaties aan gevaarlijke stoffen (zie de overeenkomstige H-zinnen op de safety data sheets van de gevaarlijke stoffen):

  • giftige en zeer giftige stoffen (H300, H310, H330, H331 en H370);
  • brandbare, oxiderende, ontplofbare en (zeer) licht ontvlambare stoffen (H200 t/m 205, H220 t/m 226, H240 t/m 242, H250, H271 en H272) en;
  • milieugevaarlijke stoffen (H400, H410 en H411).

BRZO.nu heeft een eenvoudige “tool” ontwikkeld waarmee u kunt vaststellen of de lage (PBZO) of hoge (VR) drempelwaarde wordt overschreden, rekening houdend met de sommatieregel.

BRZO.nu kan u helpen met het opstellen van de kennisgeving art 26 BRZO.

 

Neem voor meer informatie contact met ons op:

 

                                                                                         

Heeft u een vraag bel 076-5014262 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan brzo.nu Created by SpinMore BV